Return to site

Likovne radionice i filmske projekcije za mlade

Započinje provedba aktivnosti u okviru projekta CommUnity: Build Communities - Create Peace

· CommUnity

Projekt CommUnity za cilj ima promociju društvene uključenosti i povezanosti zajednice putem multikulturalnog dijaloga i umjetničkog izražavanja. Ciljevi ovog projekta će se ostvariti kroz niz projektnih aktivnosti i kampanja: Cine CommUnity, Women’s CommUnity, Men’s CommUnity, Harmony CommUnity, Youth Creative CommUnity and the Youth Creative Festival.

Projektne aktivnosti započeti će sa ciklusom likovnih radionica pod nazivom Youth Creative CommUnity tijekom kojih će se mladi sa područja Općine Gračac imati priliku upoznati sa likovnom teorijom i osnovama o likovnim i kompozicijskim elementima kako bi se lakše snalazili u pristupu umjetničkom radu i razvijali estetsko vrednovanje i kritičko mišljenje.

U okviru Cine Community aktivnosti održati će se osam projekcija filmova, četiri u Zagrebu i četiri u Gračacu. Filmovi će iz različitih perspektiva govoriti o problemima povezanim sa nasiljem, idelogijama i ekstremizmom (politički ili religijski ekstremizam), te će biti poticajni za raspravu o međukulturalnom i međureligijskom dijalogu, ljudskim pravima i demokratskim vrijednostima. Nakon svakog prikazanog filma slijediti će moderirana konstruktivna rasprava. Ciljevi ove aktivnosti su poticanje kritičkog razmišljanja kod mladih, te poticanje mladih na borbu protiv indoktrinacije i nasilnog ekstremizma. Mladima će biti omogućena rasprava koja će ih voditi prema mirnom i nenasilnom međureligijskom i međukulturalnom dijalogu. Kroz ciklus projekcija će se podržati i poticati stvaranje zajednice mladih ljudi koji dijele strast prema kinematografiji.

O projektu

Naziv: CommUnity: Build Communities - Create Peace
Nositelj: Intercultural Dialogue Platform
Partneri: Arco Forum, Platforme de Paris, University of Florence, Foyer, Fedactio, UCLL, Mitra France, Udruga Prizma, Forum Dialogue, Islam Kennis Centrum
Vrijednost projekta: 1.106.503,05 EUR
Udio Udruge Prizma u vrijednosti projekta: 64.073,74 EUR
Sufinancira: Europska komisija
Trajanje: 01.11.2019. - 01.11.2021. godine
Cilj: Sprečavanje radikalizacije mladih kroz poticanje društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja u društvenim aktivnostima pomoću međureligijskog i međukulturalnog dijaloga i kulturnog i umjetničkog izražaja.

Želiš saznati više?
Kontaktiraj voditelja projekta na filip@udrugaprizma.hr
 

Provedba projekta pod nazivom "CommUnity: Build Communities - Create Peace" financirana je sredstvima Europske unije iz Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu policijskoj suradnji, sprječavanju i suzbijanju kriminala i upravljanju kriznim situacijama.

Sadržaj ovog članka je odgovornost Udruge Prizma. Europska komisija ne prihvaća odgovornost za korištenje iznesenih informacija.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK