Return to site

Strukturirani dijalog s mladima

Jesi li čuo/la da možeš zajedno s mladima iz Europe davati prijedloge Europskoj komisiji i utjecati na donošenje odluka u EU?

· LPM,Prilike za mlade,Dijalog

Što je strukturirani dijalog?

Strukturirani dijalog jest proces konzultacija između donositelja odluka i mladih, koji osigurava da mišljenja i preporuke mladih budu jedan od ključnih impulsa prilikom donošenja odluka i oblikovanja politika za mlade. On se sastoji od jasno definiranih faza. Dijalog se može voditi na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Kako se mogu uključiti?

Udruga Prizma je lokalni koordinator strukturiranog dijaloga. Ako se želiš uključiti i svojim idejama i prijedlozima doprinijeti poboljšanju uvjeta mladih u Europskoj uniji, javi nam se, rado ćemo te uključiti.

Gdje mogu saznati više?

Više informacija o strukturiranom dijalogu možeš saznati na internet stranici EUpita.eu

Aktivnost informiranja o prilikama za mlade provodi se u sklopu projekta "Izrada programa za mlade s područja općine Gračac". Projekt provodi općina Gračac u suradnji s udrugom Prizma iz Gračaca, Carpe Diem iz Karlovca te Mladi u EU iz Šibenika. Izrada programa za mlade s područja općine Gračac provodi se uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK