Return to site

Potrebe mladih u općini Gračac

Saznajte što je potrebno za kvalitetniji život u Gračacu.

· LPM,Strategija

Tijekom veljače i ožujka 2018. godine provedeno je istraživanje o potrebama i željama mladih s područja Općine Gračac, kako bi se mogli definirati prioriteti podrške mladima te kako bi se stvorili uvjeti koji će poboljšati kvalitetu života mladih u Općini Gračac.

Istraživanje je provedeno među mladima i osobama koje rade ili imaju doticaj s mladima na svome radnom mjestu. Ukupan broj mladih koji su sudjelovali u istraživanju je 64., podjednako muških i ženskih mladih osoba. Ukupan broj osoba koje su sudjelovale u istraživanju, a koje direktno rade s mladima u javnim institucijama i organizacijama civilnog društva te osoba koje svojim radom obuhvaćaju mlade ili imaju doticaj s mladima na svome radnom mjestu je 29.

Istraživanje je obuhvatilo sljedeća područja: obrazovanje i zapošljavanje, socijalnu zaštitu i socijalno uključivanje mladih, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, aktivno sudjelovanje mladih, kulturu i slobodno vrijeme mladih.

Važno je istaknuti da je u ukupnom broju od 64 mladih osoba bilo 50% ispitanika muškog spola i 50% ispitanica ženskog spola.

Obrazovanje i zapošljavanje su međusobno povezane aktivnosti za koje mladi smatraju da bi trebali imati veću podršku od strane raznih institucija. Zanimljivo je da se 76,6% mladih želi dodatno obrazovati ukoliko bi se lakše zaposlilo nakon dodatnog obrazovanja. 67,2% mladih bi željelo pokrenuti vlastitu tvrtku i svoj posao, no gotovo svi ispitanici, njih 98,5% smatra da im u Općini nisu dostupne aktivnosti za razvijanje poslovnih vještina. Mladi smatraju da im posao može osigurati osnovne uvjete za egzistenciju i dati im priliku za nastavak života na području Općine, no porazna je činjenica da 96,9% mladih nije koristilo neke od mjera HZZ-a u svrhu lakšeg zapošljavanja. Jedan od razloga koje navode je da nisu dovoljno upoznati i informirani o aktivnim mjerama zapošljavanja koje im se nude u Hrvatskoj.

Mladi su slabo aktivni u društvenim i političkim procesima. U prilog tome govori činjenica da 89,1% mladih nisu članovi političke stranke, 98,4% nisu članovi neke udruge, 98,4% mladih nisu članovi savjeta mladih, te 92,2% mladih nisu članovi učeničkog vijeća ili studentskog zbora. Samo 23,4% mladih smatra da mogu oblikovati lokalnu politiku, a isti postotak ispitanika je nekada volontiralo. Zanimljivo je da bi 35,9% mladih osnovalo udrugu, no 56,2% mladih se uopće ili uglavnom ne slažu da Općina podupire osnivanje udruga mladih i za mlade. 75% mladih ispitanika smatra da Općina ne podupire mlade i njihove djelatnosti, te 62,5% mladih smatra da im nije omogućen prostor za njihove aktivnosti. 86% mladih smatra da bi trebalo više sportskog i kulturnog sadržaja kako bi se podigla kvaliteta života mladih u Općini Gračac.

Mladi prepoznaju potrebu preuzimanja dijela odgovornosti te shvaćaju da se trebaju aktivnije uključiti u društvene procese zajednice, no smatraju da im je nužno osigurati osnovne uvjete, poput prostora, u kojemu bi se mogli samoorganizirati i djelovati. Jedan od zanimljivijih prijedloga mladih je osnivanje kulturnog centra ili centra za mlade u kojemu bi se mladi okupljali i ostvarivali svoje kreativne potencijale. Ističu da imaju želju uključiti se u kreiranje lokalnih politika koje se tiču mladih.

Osluškujemo puls mladih te smo promptno reagirali nakon što smo čuli prijedloge mladih i dobili uvid u njihove potrebe. Prijavili smo projekt „Kopča – platforma za suradničko upravljanje u kulturi” na ESF natječaj „Kultura u centru” pri Ministarstvu kulture, u kojemu smo obuhvatili zadovoljavanje niza potreba mladih. Vjerujemo da će rezultati natječaja biti pozitivni te da ćemo zajedno s mladima moći ući u realizaciju tog projekta. Također, kako bismo omogućili mladima da se uključe u demokratske i društvene procese otvorili smo poziv za savjet mladih općine Gračac. Poziv smo do sada već raspisivali, no zbog malog broja zainteresiranih u prethodnim razdobljima nismo uspjeli oformiti savjet mladih. Ovim putem pozivamo mlade da se odazovu pozivu i doprinesu razvoju svoje zajednice sudjelovanjem u savjetu mladih. Putem savjeta mladih mogu se uključiti u donošenje odluka koje se tiču mladih, a i šire.” – ističe načelnica Općine Gračac prof. Nataša Turbić

Osobe koje imaju direktan doticaj s mladima u svome radu, njih ukupno 22 ispitanih, smatraju da je mladima potreban građanski i zdravstveni odgoj, više obrazovnih aktivnosti izvan škole te da je potrebno obrazovanje o poduzetništvu. Smatraju da je potreban veći angažman mladih u zajednici te da nedostaje više sadržaja za mlade, poput kazališnih predstava, koncerata, sportskih događanja i sl. Smatraju da kompleksnosti problema s kojima se mladi susreću u općini Gračac treba pristupiti sa više razina te da treba biti uključen veći spektar dionika. O mladima bi trebala brinuti prvenstveno lokalna zajednica, Zadarska županija te nadležna ministarstva koja bi im trebala omogućiti osnovne uvjete za kvalitetniji život. Smatraju da bi se mladi u takvim uvjetima puno brže angažirali i aktivnije sudjelovali u društvenom životu zajednice.

Upravo završavamo obnovu i adaptaciju zgrade u koju planiramo smjestiti organizacije civilnog društva i sportske udruge te na taj način im omogućiti osnovne uvjete rada. U obnovljenoj zgradi ćemo omogućiti održavanje različitih kulturnih manifestacija i događanja.” – načelnica prof. Nataša Turbić

Važno je istaknuti kako 100% ispitanika osoba koje rade u organizacijama civilnog društva, njih ukupno 7, smatra da mladi nisu u dovoljnoj mjeri uključeni i integrirani u društveni život zajednice. 72% smatra da su mladi upoznati s radom lokalne zajednice, ali da nemaju interesa za aktivnim sudjelovanjem.

Vrijedno je spomenuti da svake godine omogućavamo stručno osposobljavanje mladih osoba u općini te da je većina mladih koji su prošli osposobljavanje pronašli radno mjesto. Mladima smo podrška i u tom pogledu.” - načelnica Općine Gračac prof. Nataša Turbić

Nedostatak većeg broja sadržaja i ponude za mlade čini kulturni život prilično ograničenim te ne omogućava mladima da u potpunosti razviju svoje potencijale. Potrebno je mladima omogućiti da budu aktivniji u društvu te ih poticati na participaciju u društvenom životu zajednice kroz aktivnosti poput volonterstva.

Među zanimljivijim prijedlozima ove skupine ističemo osnivanje poduzetničkog inkubatora u kojemu bi mladi mogli razvijati svoje ideje i imati podršku u razvoju svog poduzetničkog duha, multimedijalni centar koji bi zadovoljio osnovne potrebe za kulturnim sadržajima te uređivanje biciklističkih staza što bi imalo direktan utjecaj na razvoj cikloturizma u općini Gračac.

Istraživanjem, koje je provedeno u sklopu projekta izrade lokalnog programa za mlade s područja Općine Gračac, dobili smo stvaran uvid u želje i potrebe mladih s područja općine Gračac. Na temelju tog istraživanja ćemo pristupiti izradi prijedloga mjera i aktivnosti koje bi imale za učinak poboljšati kvalitetu života mladih u Općini Gračac, a posljedično i cijele lokalne zajednice. ” - predsjednik udruge Prizma, Silvestar Petrov

Projekt izrade programa za mlade provodi Općina Gračac u suradnji s udrugom Prizma iz Gračaca, Carpe Diem iz Karlovca te udrugom Mladi u EU iz Šibenika. Izrada programa za mlade s područja općine Gračac provodi se uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK