Return to site

Lokalni program za mlade s područja općine Gračac

Uključi se u izradu programa za mlade te doprinesi svojim idejama stvaranju boljih prilika za mlade s područja općine Gračac.

· LPM,Dijalog,Strategija,Prilike za mlade

Što je lokalni program za mlade?

Program za mlade je strateški dokument kojim se definiraju mjere i aktivnosti koje će doprinijeti podizanju kvalitete života mladih u općini Gračac.

Koje su to aktivnosti?

U program želimo uvrstiti realno ostvarive i konkretne aktivnosti koje će zadovoljiti potrebe mladih u općini Gračac. Poput stipendiranja studenata i učenika, prijevoz učenika u škole, osnivanja kluba za mlade, otvaranje centra za mlade u kojemu se mladi mogu družiti i kvalitetno provoditi slobodno vrijeme, otvaranje poduzetničkog inkubatora i dr. Sigurno imaš ideju što bi bilo korisno napraviti za mlade u općini Gračac. Podijeli je s nama.

Zašto ga izrađujemo?

Kako bi se stvorilo poticajno društveno okruženje u kojemu mladi mogu imati kvalitetniji život potrebno je ciljano i kontinuirano provoditi aktivnosti usmjerene prema mladima. Program za mlade definira koje će se aktivnosti i kada provoditi, tko je nositelj provedbe tih aktivnosti te tko ih je odgovoran financirati.

Zašto je bitno da se uključiš?

Program treba obuhvatiti potrebe mladih, a tko može znati bolje o tvojim potrebama od tebe? Dijeljenjem ideja i aktivnim uključivanjem u izradu programa možeš doprinijeti da se one podrže i ostvare. Svojim prijedlozima možeš pomoći da se mladima poboljša kvaliteta života.

Kako se možeš uključiti?

Kako bi dokument odgovarao na stvarne potrebe mladih, potrebno je provesti istraživanje među mladima, osobama i istitucijama koje se bave mladima. U tijeku je provedba istraživanja, ispuni upitnik i pridruži se mladima koji će svojim idejama odrediti prioritete programa. Više informacija o istraživanju pročitaj ovdje.

Ako želiš više doprinijeti izradi programa, možeš nam se javiti na e-mail i pridružiti se ekipi mladih koja izrađuje program. Pošalji nam poruku na: info@udrugaprizma.hr

Projekt izrade programa za mlade provodi općina Gračac u suradnji s Udruga Prizma iz Gračaca, Carpe Diem iz Karlovca te Udruga Mladih EU iz Šibenika. Izrada programa za mlade s područja općine Gračac provodi se uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK