Return to site

Nadilaženje prepreka i promicanje zajedničkih vrijednosti

Održali smo trening za osobe koje rade s mladima s manje mogućnosti

· Youth Work,Training Course

U okviru projekta New Horizons: Promoting Social Inclusion through Affirming Diversity, financiranog sredstvima Europske unije iz programa Erasmus+, proveli smo trening (mobilnost osoba koje rade s mladima) s ciljem međunarodne razmjene iskustava i unaprjeđenja rada s mladima koji nailaze na društvene i kulturalne prepreke. Od 4. do 10. listopada 2020. u Zadru, ugostili smo 28 predstavnika partnerskih organizacija iz Italije, Estonije, Francuske, Slovačke, Španjolske, Nizozemske i Portugala.

Koristeći neformalne metode učenja, upoznali smo se s temeljnim činjenicama o svjetskim religijama i osnovnim pravilima međureligijskog dijaloga. Govoreći o dijalogu, istaknuli smo važnost nenasilne i otvorene komunikacije. U kontekstu aktivnog građanstva, uvidjeli smo koliko je važno poticati mlade na kritičko mišljenje. Mnogo smo vremena proveli u dijalogu s kolegama iz drugih država, kako tijekom aktivnosti, tako i u slobodno vrijeme. Grupa je bila sastavljena od sudionika različite religijske, kulturne i socioekonomske pozadine, stoga smo bili u prilici vježbati dijalog kroz prihvaćanje različitosti. Pokazalo se kako je za istinsku društvenu uključenost neophodno cjelovito prihvaćanje identiteta mladih. Zahvaljujući dijeljenju osobnih i profesionalnih iskustava na međunarodnoj razini, uvidjeli smo koliko se još može napraviti u cilju osiguranja jednakih prilika za sve građane Europske unije.

Unatoč brojnim različitostima, kako unutar naše grupe tako i u unutar same Europske unije, složili smo se oko temeljnih zajedničkih vrijednosti. Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, ravnopravnost, vladavina prava i poštivanje ljudskih prava vrijednosti su zaštićene ne samo pravnom stečevinom EU-a nego i ustavnim aktima država članica. Međutim, zaključili smo da upravo organizacije civilnog društva moraju dati značajan doprinos zaštiti i promicanju ovih vrijednosti među mladima. Ne kaže se uzalud da na mladima svijet ostaje.

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+.

Ovaj članak odražava stajalište isključivo Udruge Prizma i Komisija se ne može
smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njemu nalaze.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK