Return to site

Radimo na društvenom uključivanju mladih s manje mogućnosti

Trening za osobe koje rade s mladima održat će se u Zadru uz financijsku podršku iz programa Erasmus+

· Erasmus plus,Youth Work,Training Course

Rad s mladima važan je za uključivanje ranjivih skupina u društvo, pri čemu se rad nevladinih udruga često nadopunjuje s radom državnih institucija. Udruga Prizma i partnerske organizacije iz osam europskih država streme zajedničkom cilju poticanja društvene uključenosti mladih s manje mogućnosti, osobito onih koji se suočavaju s kulturalnim i društvenim preprekama. S kulturalnim preprekama susreću se mladi pripadnici etničkih, jezičnih i religijskih manjina, imigranti te izbjeglice prve i druge generacije. S društvenim preprekama susreću se mladi koji su diskriminirani zbog svoje rase, spola, seksualne orijentacije, društvenog statusa, fizičke nesposobnosti ili pak riskantnog ponašanja poput delinkvencije i ovisnosti.

Kako bi partnerske organizacije unaprijedile vlastite kapacitete u radu s ovim ranjivim društvenim skupinama, provodi se projekt New Horizons: Promoting Social Inclusion through Affirming Diversity, financiran sredstvima Europske unije iz programa Erasmus+. Glavna projektna aktivnost je trening - mobilnost osoba koje rade s mladima - koji će se održati u Zadru od 4. do 10. listopada 2020. i okupiti 28 osoba iz osam europskih država. K tome, poseban naglasak stavit će se na međukulturni i međureligijski dijalog te razmjenu iskustava u promicanju aktivnog građanstva i društvene uključenosti mladih koji se susreću s kulturalnim i društvenim preprekama.

Također, projekt je usmjeren upoznavanju i promicanju europskih vrijednosti zajedničkih svim državama članicama EU-a, poput poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava manjina.

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+.

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može
smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK