• Doniraj

  Kako donirati - upute za fizičke osobe

  Kao pojedinac, svoju donaciju možete uplatiti direktno na račun Udruge HR8923400091110783360​​ iz zemlje ili inozemstva.

   

  Prilikom ispunjavanja naloga za uplatu iz zemlje molimo navedite sljedeće podatke:

   

  Uplatitelj: vaše puno ime i prezime
  Adresa: vaša adresa
  Svrha uplate: "donacija".
  IBAN: HR8923400091110783360​
  Poziv na broj: 00 – dd mm yyyy rođenja

   

  Prilikom ispunjavanja naloga za uplatu iz inozemstva molimo navedite sljedeće podatke:​

   

  Uplatitelj: vaše puno ime i prezime
  Adresa: vaša adresa
  Svrha uplate: "donacija".
  IBAN: HR8923400091110783360​
  Poziv na broj: 00 – dd mm yyyy rođenja

  SWIFT: PBZGHR2X

   

   

  "U skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak (NN 177/2004, Čl. 36, St. 27) doniranjem ostvarujete porezne olakšice:

  Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiro račun, a u kulturne, odgojno – obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak."

   

  "U skladu sa odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/2005, Čl. 89, St. 1, Toč. 11) za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja prema Čl. 36, St. 27 Zakona, treba priložiti PRESLIKE NALOGA o doznaci u novcu."

   

   

  Kako donirati - upute za pravne osobe

   

  Kao pravna osoba, donaciju možete uplatiti direktno na račun Udruge HR8923400091110783360 iz zemlje ili inozemstva.

   

  Prilikom ispunjavanja naloga za uplatu iz zemlje molimo navedite sljedeće podatke:

   

  Uplatitelj: vaše puno ime i prezime ili naziv tvrtke
  Adresa: vaša adresa
  Svrha uplate: "donacija"
  IBAN: HR8923400091110783360​
  Poziv na broj: 00 – MB tvrtke

   

  Prilikom ispunjavanja naloga za uplatu iz inozemstva molimo navedite sljedeće podatke:​

   

  Uplatitelj: vaše puno ime i prezime ili naziv tvrtke​
  Adresa: vaša adresa
  Svrha uplate: "donacija".
  IBAN: HR8923400091110783360​
  Poziv na broj: 00 – MB tvrtke

  SWIFT: PBZGHR2X

   

  "U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit (NN 177/2004, Čl. 7, St. 7) doniranjem ostvarujete porezne olakšice:

  Darovanjima (...) smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovane, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini."

 • PayPal

All Posts
×