Kako potaknuti aktivno građanstvo među mladima

Besplatno preuzmi Vodič za promicanje aktivnog građanstva među mladima i unaprijedi svoj rad s mladima.

U suradnji s partnerima iz Belgije, Italije, Njemačke, Francuske, Nizozemske, Španjolske i Portugala od 1. ožujka do 30. rujna 2022. godine provodimo projekt Civitas: Promoting Active Citizenship through Youth Work. Projekt je nastao iz potrebe partnerskih organizacija za unaprjeđenjem kvalitete rada s mladima radi snažnijeg doprinosa promicanju aktivnog građanstva. Mladi iz Republike Hrvatske i država partnerskih organizacija nedovoljno su uključeni u društvene i političke procese na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Osobito im nedostaje znanja o funkcioniranju Europske unije i njenim vrijednostima, što je preduvjet ne samo za sudjelovanje u demokratskom životu EU-a nego i za korištenje brojnih prilika poput međunarodne mobilnosti u svrhu obrazovanja, usavršavanja ili volontiranja unutar EU-a. Također, aktivnog građanstva nema bez vještina medijske pismenosti te kritičkog mišljenja. Osobe koje rade s mladima odgovorne su za prijenos znanja, vještina i vrijednosti nužnih za aktivno građanstvo.

broken image

Radi unaprjeđenja kompetencija osoba koje rade s mladima u partnerskim organizacijama održali smo trening u Zadru od 24. do 30. travnja 2022. godine. Tijekom treninga razmijenili smo iskustva u kontekstu promicanja aktivnog građanstva među mladima, uz poseban naglasak na korištenje neformalnih metoda učenja. Sudionici su za pripremu prije treninga čitali Povelju Europske unije o temeljnim pravima, a u Zadru smo raspravljali kako temeljna prava i vrijednosti na kojima se EU temelji približiti mladima. K tome, koristili smo igre i zadatke za razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti.

broken image

Nakon treninga u Zadru, uz pomoć sudionika sastavili smo vodič za promicanje aktivnog građanstva među mladima. Uz teorijski dio u kojem se ukratko opisuju aktivno građanstvo, ključne značajke Europske unije, temeljna prava i vrijednosti u njenoj srži, Vodič sadrži neformalne metoda rada s mladima korištene tijekom treninga koje su sudionici odabrali kao najkorisnije za njihov daljnji rad.

Vodič je besplatan i dostupan za preuzimanje na gumbu ispod.

 

Non-formal approach to fostering active citizenship among youth
broken image

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru programa Erasmus+. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge Prizma i Europska komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njemu nalaze.