Kroz kreativno eksperimentiranje do održivog razvoja zajednice

Besplatne radionice fotografije, eksperimentalnog filma, participativne demokracije za mlade i glazbene radionice

Općina Gračac ima veliki potencijal održivog razvoja temeljen na prirodnoj i kulturnoj baštini. Brdsko-planinsko područje koje se nalazi na 490 metara nadmorske visine okruženo je netaknutom prirodom. Kada bismo trebali navesti samo neke od tih potencijala, vjerujemo da su vam poznati barem tri od pet navoda, ako ne svih pet. 

  • Cerovačke špilje.
  • Vrh Crnopac: najjužniji izdanak Velebita, a i jedan od njegovih najatraktivnijih dijelova. 
  • Jamski sustav Crnopac: najduži jamski sustav Hrvatske i Dinarskog krša.
  • Marijan Matijević: najjači čovjek na svijetu, rođen u Grabu.
  • Georgina Đuka Tesla: majka Nikole Tesle, rođena u Tomingaju.

Kako bi potaknuli mlade da promišljaju o održivom razvoju zajednice koji se temelji na kulturnoj i prirodnoj baštini, u suradnji s Općinom Gračac, započeli smo s provedbom projekta pod nazivom Ruralni studio za kreativno eksperimentiranje koji je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. 

Međudisciplinarnim pristupom te na inovativan način ćemo potaknuti razvoj kreativnosti i inovativnosti kod mladih koji će tijekom kreativnog procesa promišljati o održivom razvoju zajednice koji se temelji na kulturnoj i prirodnoj baštini.

Postupak kontroliranoga opažanja i mjerenja pojava izvoditi ćemo pomoću posebnih složenih kreativnih procesa kako bi dobili podatke o pojavama i fenomenima u kulturi i prirodi. Eksperimentirati ćemo na svakom koraku. Mladi će imati priliku koristeći eksperimentalnu metodu razvijati vještine i znanja iz područja filmske, vizualne i glazbene umjetnosti, razvijati inovativnost koristeći Arduino tehnologiju i promišljati o održivom razvoju zajednice. 

Tijekom 2022. godine održat ćemo niz radionica iz područja filmske, vizualne i glazbene umjetnosti, te participativne demokracije. 

Ciklus radionica Eksperimentalna glazba obuhvatiti će interaktivne i zabavne radionice o povijesti glazbe, osnove teorije glazbe, sviranje instrumenata poput gitare, basa i udaraljki, skupno muziciranje, improvizaciju i izradu efekata za modulaciju zvuka pomoću Arduino tehnologije. 

Kako bi mogli kvalitetnije i jasnije zagovarati potrebe mladih tijekom ciklusa radionica Eksperimentirajmo demokraciju učiti ćemo o savjetu mladih, izradi programa, metodologiji, mjerama, aktivnostima i modelima financiranja programa za kulturu mladih. 

</