Otvoren peti natječaj za besplatne grafičke usluge

Prijavi se na natječaj za dodjelu besplatnih usluga grafičkog dizajna za poduzetnike, OPG i organizacije civilnog društva iz ruralnih sredina Zadarske i Šibensko-kninske županije.

Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti Prizma (u daljnjem tekstu: Udruga Prizma) u okviru projekta "Centar za održivi razvoj ruralnih sredina" kodnog broja UP.02.3.1.03.0011, objavljuje

 

5. Natječaj

 

za dodjelu besplatnih usluga grafičkog dizajna za poduzetnike, OPG i organizacije civilnog društva iz ruralnih sredina Zadarske i Šibensko-kninske županije

 

1. Predmet natječaja

 

Predmet ovog Natječaja je dodjela besplatnih usluga grafičkog dizajna za poduzetnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i organizacije civilnog društva iz ruralnih područja Zadarske i Šibensko-kninske županije. Svrha natječaja je izrada grafičkih materijala u svrhu povećanja vidljivosti i promocije poduzetnika, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i organizacija civilnog društva iz ruralnih područja Zadarske i Šibensko-kninske županije. Kroz ovaj natječaj moguća je isključivo izrada grafičkih materijala u svrhu povećanja vidljivosti i promocije prijavitelja i njegovih djelatnosti. Putem ovog natječaja nije moguća izrada grafičkih materijala u svrhu promocije projekata ni aktivnosti u okviru projekata za koje je subjekt ostvario financiranje ili sufinanciranje putem bespovratnih sredstava. Usluge koje će biti pružene putem ovog natječaja su: izrada vizualnog identiteta, grafički dizajn brošura i/ili plakata,izrada mrežne stranice, izrada vizuala za društvene mreže (10 vizuala).

 

2. Prihvatljivi prijavitelji

 

1. Poduzetnici - pravo na prijavu imaju mikro i mali poduzetnici sa sjedištem u ruralnim sredinama Zadarske i Šibensko-kninske županije.

2. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - pravo na prijavu imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u ruralnim sredinama Zadarske i Šibensko-kninske županije.

3. Organizacije civilnog društva - pravo na prijavu imaju udruge i zaklade sa sjedištem u ruralnim sredinama Zadarske i Šibensko-kninske županije.

 

3. Kriteriji dodjele

 

Usluge besplatnog grafičkog dizajna biti će dodijeljene prijaviteljima koji svojim radom ostvaruju najveći