Otvoren treći natječaj za besplatan grafički dizajn

Prijavi se na natječaj za dodjelu besplatnih usluga grafičkog dizajna za poduzetnike, OPG i organizacije civilnog društva iz ruralnih sredina Zadarske i Šibensko-kninske županije

Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti Prizma (u daljnjem tekstu: Udruga Prizma) u okviru projekta ‘’Centar za održivi razvoj ruralnih sredina’’ kodnog broja UP.02.3.1.03.0011, objavljuje

3. Natječaj

za dodjelu besplatnih usluga grafičkog dizajna za poduzetnike, OPG i organizacije civilnog društva iz ruralnih sredina Zadarske i Šibensko-kninske županije

  1. Predmet natječaja

Predmet ovog Natječaja je dodjela besplatnih usluga grafičkog dizajna za poduzetnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i organizacije civilnog društva iz ruralnih područja Zadarske i Šibensko-kninske županije. Svrha natječaja je izrada grafičkih materijala u svrhu povećanja vidljivosti i promocije poduzetnika, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i organizacija civilnog društva iz ruralnih područja Zadarske i Šibensko-kninske županije. Kroz ovaj natječaj moguća je isključivo izrada grafičkih materijala u svrhu povećanja vidljivosti i promocije prijavitelja i njegovih djelatnosti. Putem ovog natječaja nije moguća izrada grafičkih materijala u svrhu promocije projekata ni aktivnosti u okviru projekata za koje je subjekt ostvario financiranje ili sufinanciranje putem bespovratnih sredstava. Usluge koje će biti pružene putem ovog natječaja su: izrada vizualnog identiteta, grafički dizajn brošura i/ili plakata,izrada mrežne stranice, izrada vizuala za društvene mreže (10 vizuala).

 

2. Prihvatljivi prijavitelji

  1. Poduzetnici - pravo na prijavu imaju mikro i mali poduzetnici sa sjedištem u ruralnim sredinama Zadarske i Šibensko-kninske županije.
  2. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - pravo na prijavu imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u ruralnim sredinama Zadarske i Šibensko-kninske županije.
  3. Organizacije civilnog društva - pravo na prijavu imaju udruge i zaklade sa sjedištem u ruralnim sredinama Zadarske i Šibensko-kninske županije. 

 

3. Kriteriji dodjele

Usluge besplatnog grafičkog dizajna biti će dodijeljene prijaviteljima koji svojim radom ostvaruju najveći društveni utjecaj. Udruga Prizma će na temelju pristiglih prijava i informacija unesenih u Prijavni obrazac procijeniti koji od prijavitelja ostvaruju najveći društveni utjecaj i u najvećoj mjeri doprinose razvoju zajednice, a nisu dovoljno vidljivi u zajednici i izvan zajednice. Ovim natječajem će biti odabrana 2 (dva) prijavitelja kojima će biti dodijeljene besplatne usluge grafičkog dizajna.

 

4. Trajanje natječaja i rokovi za obavijesti

Natječaj je otvoren od 23. lipnja 2022. godine do 11. srpnja 2022. godine. Prijavitelji kojima će biti dodijeljena usluga biti će obaviješteni u roku od 30 dana od dana završetka trajanja natječaja.

 

5. Vrijednost usluga

Vrijednost usluga koje će biti pružene putem ovog natječaja iznosi 8.000,00 kn - 15.000,00 kn.

 

6. Način prijave i objava rezultata

Prijave se podnose isključivo digitalnim putem, ispunjavanjem Prijavnog obrasca. Poveznica na prijavni obrazac je dostupna na mrežnoj stranici www.lapolapo.hr.

Svaki prijavitelj može na natječaj poslati samo jednu prijavu. Ako isti prijavitelj pošalje više prijava, sve će biti odbačene zbog nepoštivanja pravila natječaja. Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijavni obrazac se ispunjava na računalu.

Prijavitelj će putem elektroničke pošte dobiti potvrdu o zaprimljenoj prijavi od strane Udruge Prizma u roku dva radna dana. Ukoliko prijavitelj ne dobije potvrdu u navedenom roku, može kontaktirati Udrugu Prizma putem telefona na broj: +385 23 261 590.

Rok za objavu odluke o odabiru korisnika besplatnih usluga grafičkog dizajna je srpanj 2022. godine. Odluka će biti objavljena na mrežnoj stranici www.lapolapo.hr. Udruga Prizma će putem elektroničke pošte kontaktirati korisnike.

7. Ugovor o dodjeli usluga

Podnositelji prijave koji će biti odabrani za primanje neke od usluga iz natječaja potpisati će Ugovor sa Udrugom Prizma. Unutar Ugovora definirana su sva prava i obveze oba potpisnika.

8. Obveze primatelja usluga

Primatelj usluga je dužan pravovremeno pružiti sve potrebne informacije i/ili materijale koje Udruga Prizma zatraži, a u svrhu izrade grafičkih materijala. Primatelj usluga je dužan pravovremeno komunicirati sa Udrugom Prizma.

9. Obveze pružatelja usluga

Udruga Prizma će u roku ne dužem od 60 dana od dana potpisivanja ugovora isporučiti usluge korisniku. Udruga Prizma je dužna poštovati rokove određene ovim natječajem i dužna je pravovremeno komunicarati sa primateljem usluga.

10. Kontakt

Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem najkasnije do 07. srpnja 2022. godine, slanjem upita na sljedeću adresu elektroničke pošte: lapolapo@udrugaprizma.hr s predmetom ‘’Upit za natječaj za grafički dizajn’’. Odgovori na pitanja poslati će se u najkraćem mogućem roku izravno na adrese onih koji su pitanja postavili.

11. Završne odredbe

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. Sadržaj ovog natječaja isključiva je odgovornost Udruge za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti Prizma.


Objavljeno 23. lipanj 2022.

broken image

Projekt pod nazivom "Centar za održivi razvoj ruralnih sredina" je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj Natječaja isključiva je odgovornost Udruge Prizma.