Potencijali za razvoj društvenog poduzetništva

 

Društveno poduzetništvo pristupa postojećim društvenim problemima na nov način provedbom ekonomskih aktivnosti uz inovativno kombiniranje postojećih resursa i stvaranje ne samo ekonomske nego i društvene vrijednosti

Prilike za razvoj društvenog poduzetništva kriju se u sljedećim činjenicama:

  • visoka razina prepoznatljivosti društvenog poduzetništva na europskoj razini,
  • pojačana svijest dionika o potrebi promišljanja alternativnih ekonomskih modela zbog krize liberalnog kapitalizma,
  • veliki raspon inovacija u području društvenog poduzetništva širom svijeta i kod nas s ubrzanom razmjenom informacija,
  • dostupna i brza međunarodna suradnja i razmjena informacija i znanja, nove suradnje, međusektorska umrežavanja i partnerstva na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini,
  • sve veći raspon institucionalnih rješenja za poticaj društvenog poduzetništva širom Europske unije i svijeta,
  • sustavna financijska potpora razvoju društvenog poduzetništva kroz europske fondove i programe (Europski socijalni fond, Europski program za socijalne promjene i inovacije),
  • potrebe za proizvodima i uslugama zbog nedovoljnog angažmana tržišnih i javnih subjekata u slabije razvijenim regijama Republike Hrvatske,
  • razvijen sustav obrazovnih ustanova i programa kao potencijalna mreža za širenje društveno - poduzetničkih kompetencija,
  • rastuća svjesnost o važnosti sektora društvenog poduzetništva kod državnih, regionalnih i lokalnih institucija.

Iako u Hrvatskoj postoji duga tradicija zadrugarstva, starija od 150 godina, još uvijek ne postoji visoka razvijenost društvenog poduzetništva.

Zadruge imaju jak potencijal kao jedan od instrumenata gospodarskog i lokalnog razvoja, a posebno socijalne zadruge koje pomažu socijalno ugroženim i nemoćnim osobama te osobama u teškim životnim situacijama. Poseban model zadrugarstva je braniteljsko socijalna radna zadruga koja djeluje s ciljem zdravstvene rehabilitacije i brže reintegracije njezinih članova u društvo i na tržište rada. Postoje i druge mogućnosti organiziranja zadruga. Obzirom na tendenciju porasta broja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, koja možda i imaju dovoljne kapacitete za proizvodnju, no plasiranje proizvoda na šire tržište predstavlja problem, udruživanje gospodarstava i formiranje zadruga koje će rad temeljiti prema načelima društvenog poduzetništva je izvrsno rješenje.

Prilike za razvoj društvenog poduzetništva u Hrvatskoj nalaze se u strateškim odrednicama Europske unije koja potiče njegov razvoj, jačanju društvene svijesti o potrebi promišljanja alternativnih gospodarskih modela poslovanja, intenzivnom inovatorstvu koje pridonosi razvoju društvenog poduzetništva širom svijeta pa i u Hrvatskoj, razvoju međunarodne suradnje, umrežavanju i razmjeni informacija i znanja na svim razinama. Priliku za razvoj predstavlja i sustavna financijska potpora kroz europske fondove i programe te rastuća svjesnost o važnosti društvenog poduzetništva kod državnih, regionalnih, lokalnih i obrazovnih institucija.

Sinergija pozitivnog djelovanja svih institucionalnih dionika i donositelja odluka na svim razinama, preduvjet je dugoročno održivog razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i izgradnje pravednijeg, tolerantnijeg, humanijeg i prosperitetnijeg društva.

Objavljeno: 07. srpnja 2022.

broken image

Projekt pod nazivom ''Centar za održivi razvoj ruralnih sredina'' sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge Prizma.