Stvorimo zajedničku viziju razvoja rada s mladima u Zadarskoj županiji

 

Kada govorimo o radu s mladima u Zadarskoj županiji možemo slobodno reći da je ono u svom početnom razvoju. Rad s mladima je neujednačen i ne postoji zajednička vizija relevantnih društvenih aktera i dionika po pitanju razvoja infrastrukture i pružanju prilika i mogućnosti za mlade za njihovo aktivno sudjelovanje u društvenom, kulturnom i političkom životu zajednice.

Na području Zadarske županije postoje velike razlike u (ne)razvijenosti infrastrukture i usluga za mlade, zbog čega mladi imaju (ne)jednake mogućnosti za razvoj svojih kompetencija, sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu ili u demokratskim procesima.

Postoje inicijative sve većeg broja organizacija civilnog društva i mladih koje doprinose stvaranju prilika i mogućnosti za mlade u različitim središtima Zadarske županije, no prilikom promišljanja o radu s mladima na razini županije u obzir treba uzeti različitost geografskih (brdsko-planinska područja, otoci, zadarsko zaleđe, obala) ekonomskih i društvenih čimbenika unutar županije. Mladi i organizacije koje se bave mladima susreću se sa različitim izazovima, s jedne strane ekstrema je nepostojanje infrastrukturnih i financijskih resursa za mlade dok na drugoj strani ekstrema postoji infrastruktura i financijska sredstva, ali nema interesa donosioca odluka ili mladih spremnih da preuzmu inicijativu.

broken image

Od ukupno 35 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2022. godini uspostavljena su i djeluju samo tri savjeta mladih. Grad Zadar, Grad Pag i Općina Gračac jedine su JLP(R)S koje su prema Zakonu o savjetima mladih (NN 41/14) osnovale savjet mladih u Zadarskoj županiji. Ideja koja stoji iza spomenutog zakona je omogućiti sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Nužno je okupiti relevantne dionike, organizacije civilnog društva koje se bave s mladima, javne institucije i ustanove, donosioce odluka i mlade kako bi razvili jasnu zajedničku viziju i potaknuli ujednačen razvoj rada s mladima u Zadarskoj županiji kroz razvoj i provedbu Programa razvoja rada s mladima u Zadarskoj županiji koji će sadržavati jasno definirane ciljeve, mjere, aktivnosti, relevantne dionike koji mogu doprinijeti provedbi aktivnosti, indikatore ishoda i rezultata mjera i aktivnosti programa.

O projektu

 • Naziv: Podrška razvoju rada s mladima u Zadarskoj županiji
 • Nositelj: Udruga Prizma
 • Vrijeme provedbe: 01.09.2022. - 31.08.2023.
 • Ukupna vrijednost: 195.000,00 HRK
 • Sufinancira: Agencija za mobilnost i programe EU, Erasmus+

Ciljevi

 • Potaknuti razvoj rada s mladima u Zadarskoj županiji, posebice ruralnim područjima brdskoplaninske regije, otoka i zaleđa zasnovan na dokazima i jasno definiranom vizijom.
 • Razviti Program razvoja rada s mladima u Zadarskoj županiji uključivanjem svih relevantnih dionika u procese izrade, posebice mladih, organizacija koje se bave mladima i donositelja odluka.
 • Omogućiti ujednačenost razvojnih politika za mlade kako bi se osiguralo jednako poticajno okruženje za mlade iz ruralnih, otočnih i urbanih sredina županije.
 • Povećati znanja i vještine mladih u području zagovaranja, informirati ih o mogućnostima i prilikama za sudjelovanje u razvoju javnih politika koji se tiču mladih, i motivirati ih za aktivno sudjelovanje u društvenim i demokratskim procesima.

Aktivnosti

 • Početna konferencija: Razvoj rada s mladima u Zadarskoj županiji
 • Seminar: Zagovaranje kvalitetnih politika za mlade
 • Sastanak s mladima: Općina Gračac, Zadar, Benkovac, Sveti Filip i Jakov, Otok Ugljan, Otok Pag
 • Seminar: Savjet mladih
 • Informativna kampanja Partikuliraj
 • Završna konferencija: Potencijali razvoja rada s mladima u Zadarskoj županiji

 

Za više informacija o projektu, projektnim aktivnostima i načinu na koji se možeš uključiti u projekt javi nam se na info@udrugaprizma.hr ili putem društvenih mreža Facebook i Instagram.

broken image

Ovaj članak je nastao u okviru provedbe projekta pod nazivom Podrška razvoju rada s mladima u Zadarskoj županiji. Projekt je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa Europske unije. Ovaj članak odražava stajalište autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.