Živo i aktivno u klubu za mlade Tamo Iza 

Na pola puta provedbe projekta sufinanciranog sredst