•  

  O projektu

  Naziv projekta: Generator kulture Benkovac.

  Korisnik: Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti - Prizma.

  Vrijednost: 1.493.390,00 HRK.

  Trajanje provedbe: od 4. rujna 2019. do 4. rujna 2022. godine.

  Kontakt osoba: Silvestar Petrov, hello@generatorkulture.eu, +385 23 261 590, Ulica Nikole Matafara 2, Zadar

  Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu vrijednosti projekta.

   

 •  

  CILJ I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  Cilj projekta je poboljšati socio-ekonomske i životne uvjete mladih na području Grada Benkovca razvojem kreativnosti u području filmske i vizualne umjetnosti, kontinuiranim informiranjem i edukacijama potaknuti volontiranje i samozapošljivost mladih, te generirati kulturni sadržaj iskustvenim učenjem i participativnim metodama.

   

  Očekivani rezultati projekta su povećana informiranost mladih s područja Grada Benkovca o relevantnim temama za mlade te o prilikama za aktivno sudjelovanje u društvu; 30 mladih razvilo meke i organizacijske vještine iz kulturnog menadžmenta; 30 mladih educirano o menadžmentu volontiranja; 30 mladih educirano o osnovama poduzetništva te osnaženo i motivirano za poduzetničke aktivnosti; održana tri filmska festivala mladih na kojima je u organizaciji sudjelovalo 15 volontera i 30 mladih; održana tri kampa ilustracija na kojima je u organizaciji sudjelovalo 15 volontera i 30 mladih; povećano znanje 30 mladih osoba o osnovama snimanja kratkometražnih filmova i ilustriranju.

   

 • Više informacija

  Više informacija o Generatoru kulture Benkovac

  možeš doznati na Internetskoj stranici Generatora kulture.

All Posts
×