• Razvoj programa kluba za mlade Gračac

  broken image

  Osnovne informacije

  Nositelj: Udruga Prizma

  Vrijeme provedbe: 01.01.2019. - 31.12.2019.

  Ukupna vrijednost: 20.000,00 HRK

  Sufinancira: Općina Gračac

  Ciljevi

  • Doprinijeti aktivnom sudjelovanju mladih u stvaranju društvenog i kulturnog sadržaja na području općine Gračac.
  • Potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje pri izradi Programa Kluba za mlade Gračac.
  • Poboljšati uvjete života mladih na području općine Gračac.