• broken image

   

  Volonterski Centar Gračac

  Gdje dobre ideje postaju dobra djela.

 • Što radimo?

  Potičemo razvoj volonterstva na području Općine Gračac.

  broken image

   

   

  Informiramo

   

  Širimo dobre vijesti i osiguravamo da se dobra djela vide. Informiramo mlade i širu javnost o volonterskim prilikama, promoviramo volontiranje i dobrobiti volontiranja na pojedinca i zajednicu.

  broken image

   

   

  Savjetujemo

   

  Osiguravamo da dobra djela budu dobro organizirana i provedena. Pomažemo organizatorima volontiranja u osmišljavanju volonterskih programa, pružamo savjetovanje i pomoć volonterima pri odabiru gdje će volontirati, pružamo podršku volonterskim aktivnostima od interesa za opće dobro. Organiziramo edukacije u području menadžmenta volonterstva, osnovama volontiranja i o vrednovanju kompetencija stečenih volontiranjem.

  broken image

   

   

  Povezujemo

   

  Pomažemo organizatorima volontiranja pronaći volontere i volonterima pronaći volontersku priliku. Vodimo bazu volontera i organizatora volontiranja, objavljujemo volonterske prilike i osiguravamo da dobri ljudi zajedno rade dobra djela.

  broken image

   

   

  Nagrađujemo dobra djela

   

  Dobro se dobrim vraća i zato je potrebno da ljudi koji čine dobra djela budu prepoznati i nagrađeni. Volontersko srce je godišnja nagrada za volontera i organizatora volontiranja godine. Kipić je ručni rad mladog umjetnika i kipara Borisa Cikača.

 • Doznaj više