Natječaj za posao

Zapošljavamo! Priključi se dinamičnom timu i doprinesi pozitivnim promjenama u društvu.

Voditelj projekta (m/ž) na radnom mjestu Voditelj projekta.

Pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom tekstu jednako se odnose na muški i na ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Tražimo osobu sa iskustvom rada na projektima financiranim iz Europskog socijalnog fonda, za zaposlenje na puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na određeno u trajanju od 1 godine, s mogućnošću produljenja ugovora, za rad u uredu i povremeno na terenu, s probnim rokom od 3 mjeseca. Predviđeni početak rada je 01. travanj 2022. godine (mogućnost dogovora oko točnog datuma početka rada). Mjesto rada: ured u Zadru (na poluotoku).

Popis poslova radnog mjesta:

 • priprema projektnih i programskih prijedloga za prijavu na javne pozive i natječaje,
 • praćenje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • komunikacija s potencijalnim partnerima u vezi prijave i provedbe programa i projekata,
 • operativno upravljanje projektom,
 • prikupljanje i vođenje dokumentacije i izradu izvještaja,
 • administrativno i financijsko vođenje projekta,
 • praćenje i kontrola namjenskog trošenja sredstava dobivenih za provedbu programa i projekata,
 • kontrola provedbe programa i projekata,
 • koordinacija osoba uključenih u provedbu projektnih aktivnosti,
 • izrada plana i praćenje provedbe projekta,
 • provedba planiranih promotivnih i diseminacijskih aktivnosti projekta,
 • komunikacija s partnerima Udruge, vanjskim suradnicima, dionicima i medijima u okviru provedbe projektnih aktivnosti,
 • nabava opreme, materijala i usluga za potrebe provedbe projektnih aktivnosti,
 • provođenje postupka ugovaranja vanjskih stručnjaka, postupka ugovaranja najma prostora,
 • komuniciranje sa vanjskim suradnicima i ciljanom skupinom,
 • koordinacija i izvršavanje plana provedbe aktivnosti, 
 • praćenje i kontrola provedbe i organizacije aktivnosti u okviru projekta,
 • provođenje postupka suradnje sa relevantnim lokalnim dionicima,
 • provođenje interne evaluacije, 
 • obvezno sudjelovanje na edukacijama radi jačanja kapaciteta,
 • pripremanje narativnih i financijskih izvještaja projekta za Ugovorno tijelo,
 • podnošenje izvještaja o radu Predsjedniku udruge, Upravnom odboru Udruge i Skupštini Udruge,
 • provedba svih onih aktivnosti koje doprinose povećanju kvalitete provedbe projekta i aktivnosti u okviru projekta.

Uvjeti

 • Stručna sprema: VŠS-VSS
 • Radno iskustvo: minimalno jedna godina radnog ili volonterskog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
 • Posebna znanja (vještine): znanje rada na računalu (Word, Excel), znanje engleskog jezika u govoru i pismu te znanje izrade i pripreme projekata i programa.
 • sposobnost samostalnog organiziranja rada;
 • spremnost na rad u timu, kontinuirano učenje i usavršavanje;
 • sposobnost odabiranja prioriteta i pravovremenog izvršavanja zadataka prema planiranim rokovima.

Način prijave

Za prijavu na radno mjesto potrebno je poslati sljedeće na info@udrugaprizma.hr s naznakom “Natječaj za posao”:

 • životopis u Europass formatu na hrvatskom jeziku;
 • motivacijsko pismo (najviše 2000 znakova s razmacima) na hrvatskom i engleskom jeziku;

Rok prijave

25. ožujka 2022. godine. Prijavljeni kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja najkasnije do 28. ožujka 2022. godine, te pozvani na razgovor u tjednu od 28. do 31. ožujka 2022. godine. Pri dolasku na razgovor za posao potrebno je dati na uvid original:

 • diplome i ostalih potvrda o stečenim zvanjima i edukacijama koje se navode u životopisu;
 • domovnice / rodnog lista.

 

broken image

Projekt pod nazivom ''Centar za održivi razvoj ruralnih sredina'' je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog poziva isključiva je odgovornost Udruge Prizma.