Nauči što je grafička priprema i kako pripremiti dizajn za tisak

Besplatne radionice grafičke pripreme za tisak održat će se od 14. do 16. studenog 2022. godine u Zadru u Studiju za dizajn i digitalni tisak Lapo Lapo.

Tijekom ciklusa od ukupno tri radionice (prva radionica u trajanju od 120 minuta, druga i treća radionica u trajanju od 180 minuta) polaznici će imati priliku saznati više o osnovnim pojmovima koji se koriste pri grafičkoj pripremi za tisak, tehnikama tiska, otkriti kako pripremiti grafički dizajn za tisak, naučiti što je vektor i važnost pretvaranja teksta u krivulje u pripremi za tisak, otkriti što je raster, rezne linije, napust i kako ispisati fotografiju u digitalnom tisku.

 

broken image

Naziv radionice
Grafička priprema za tisak

Trajanje 
Program radionice traje ukupno osam sati.

Za koga?
Radionice su namijenjene nezaposlenim osobama, uključujući dugotrajno nezaposlene, članovima Udruge Prizma.

Vrijeme održavanja
14.11.2022. od 14:00 do 16:00 sati.
15.11.2022. od 13:00 do 16:00 sati.
16.11.2022. od 13:00 do 16:00 sati.

Mjesto održavanja
Studio za dizajn i digitalni tisak Lapo Lapo, Ul. Nadbiskupa Nikole Matafara 2, Zadar

broken image


Teme
1. Osnove tehnike tiska.
2. Grafička priprema za tisak.
3. Digitalni ispis fotografija.

 


Trebam li imati svoje prijenosno računalo?
Da. Ako nemaš svoje prijenosno računalo navedi to u prijavnici kako bi mogli osigurati sudionicima radno računalo.

 

broken image

Projekt pod nazivom ''Centar za održivi razvoj ruralnih sredina'' sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge Prizma.