Prijavi se na besplatni seminar o savjetu mladih i otkrij kako možeš sudjelovati u donošenju odluka

Od 03. do 07. prosinca 2023. godine u Velom Ižu se održava besplatni seminar, a sudioncima su osigurani smještaj, prehrana i pokriveni putni troškovi.

Nauči više o radu savjeta mladih, Zakonu o savjetu mladih, razmjeni iskustvo i znanje s aktivnim članovima savjeta mladih iz različitih dijelova županije i Hrvatske, umreži se s drugim aktivnim mladima, te razvij meke vještine koje će ti pomoći aktivno zagovarati kvalitetne politike za mlade u zajednici i na nacionalnoj razini.

Kada?

Od 03. do 07. prosinca 2023. godine

Za koga?

Mladi u dobi od 14 do 30 godina starosti.

Gdje?

DKC Školj, Veli Iž

Kako?

Tijekom aktivnosti mladi će kroz iskustveno učenje, igre i simulacije učiti od svojih vršnjaka i mladih koji su aktivni u lokalnoj zajednici u zagovaranju politika za mlade te stjecati potrebne zagovaračke vještine i znanja.

Po završetku seminara ćeš:

  • biti više informiran_a o mogućnostima i prilikama za sudjelovanje u donošenju odluka koje se tiču mladih kroz savjet mladih,
  • biti upoznat_a sa Zakonom o savjetima mladih,
  • otkriti aktivne javne politike za mlade na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.,
  • osnažiti svoje zagovaračke i meke vještine,
  • saznati koji su elementi koje program savjet mladih sadržava,
  • naučiti kako i koje alate i metode koristiti u procesu zagovaranja svojih potreba i potreba većeg broja mladih,
  • otkriti modele, principe i poteškoće uključivanja mladih u procese donošenja odluka,
  • naučiti kako uključiti različita mišljenja mladih u svoje zagovaračke procese.

 

broken image

Rok za prijavu je 30. studeni 2023. godine, a prijavljeni će biti obaviješteni o rezultatima odabira 01. prosinca 2023. godine.

 

 

broken image

Seminar pod nazivom Savjet mladih održava se u okviru projekta Podrška razvoju rada s mladima u Zadarskoj županiji koji je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa Europske unije. Ovaj poziv odražava stajalište autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.