Prijavi se na besplatni seminar o zagovaranju i razvij zagovaračke vještine

Od 23. do 27. studenog 2022. godine u Velom Ižu se održava besplatni seminar, a sudioncima su osigurani smještaj, prehrana i pokriveni putni troškovi.

Nauči što je zagovaranje, upoznaj se sa zagovaračkim alatima i metodama, saznaj što je savjet mladih, Dijalog EU s mladima, otkrij alate koji omogućavaju praćenje provedbe politika za mlade, razvij meke vještine kako bi mogao_la aktivno zagovarati kvalitetne politike za mlade u svojoj zajednici i/ili na nacionalnoj razini i upoznaj se s primjerima izvrsnih zagovaračkih kampanja koje su uspješno mijenjale zajednice u kojima živimo.

 

Kada?

Od 23. do 27. studenog 2022. godine

Za koga?

Mladi u dobi od 14 do 30 godina starosti.

Gdje?

DKC Školj, Veli Iž

 

Kako?

Tijekom četverodnevnog programa aktivnosti mladi će kroz iskustveno učenje, igre i simulacije učiti od svojih vršnjaka iz aktivnih Savjeta mladih s područja Zadarske županije i Hrvatske, te mladih koji su aktivni u lokalnoj zajednici u zagovaranju politika za mlade te stjecati potrebne zagovaračke vještine i znanja.

Po završetku seminara ćeš:

  • biti više informiran_a o mogućnostima i prilikama za sudjelovanje u javnim savjetovanjima politika i programa koji se tiču mladih, na lokalnoj i nacionalnoj razini,
  • biti upoznat_a i više znati o procesu Dijaloga EU s mladima,
  • biti upoznat_a s primjerima dobre prakse kampanja i zagovaračkih aktivnosti koje su donijele promjene na lokalnoj ili nacionalnoj razini,
  • osnažiti svoje zagovaračke i meke vještine,
  • naučiti kako i koje alate i metode koristiti u procesu zagovaranja svojih potreba i potreba većeg broja mladih,
  • naučiti kako uključiti različita mišljenja mladih u svoje zagovaračke procese.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno. Troškovi smještaja, prehrane, radnih materijala u potpunosti pokriva organizator seminara, a sve nastale putne troškove refundira po završetku aktivnosti prema priloženim računima i putnim kartama.

broken image

Rok za prijavu je 16. studeni 2022. godine, a prijavljeni će biti obaviješteni o rezultatima odabira 17. studenog 2022. godine.

 

 

broken image

Seminar pod nazivom Zagovaranje kvalitetnih politika za mlade održava se u okviru projekta Podrška razvoju rada s mladima u Zadarskoj županiji koji je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa Europske unije. Ovaj poziv odražava stajalište autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.