Završio je ciklus edukacija za nezaposlene članove Udruge Prizma

Udruga Prizma je u periodu od listopada 2022. do siječnja 2023. održala četiri edukacije za nezaposlene članove.

U sklopu projekta “Centar za održivi razvoj ruralnih sredina” u periodu od 27. listopada 2022. do 11. siječnja 2023. godine održan je ciklus od četiri edukacije za nezaposlene članove Udruge Prizma.

Edukacije su bile podijeljene u četiri tematska područja: Mala škola Adobe Photoshop, Grafički dizajn vizualnog identiteta, Grafička priprema za tisak te Izrada web stranica.

Voditeljica edukacija bila je Katarina Rančić, magistra inženjerka grafičke tehnologije, voditeljica komunikacije u Udruzi Prizma.

Edukacija pod nazivom Mala škola Adobe Photoshop održana je u periodu od 27. listopada do 3. studenog te su polaznici kroz četiri termina radionica u trajanju od 120 minuta mogli naučiti više o samom programu Adobe Photoshop, kako obrađivati fotografije te kako iste pripremiti za tisak i objavu za web.

Edukacija Grafički dizajn vizualnog identiteta održana je u razdoblju od 07. do 10. studenog te su polaznici učili o tome što je logotip, a što vizualni identitet. Naučili su više i o procesu dizajniranja i digitaliziranja logotipa te su dizajnirali vizualni identitet.

Tijekom ciklusa od tri radionice pod nazivom Grafička priprema za tisak, koja se održala u terminu od 14. do 16. studenog, polaznici su mogli više naučiti o osnovnim pojmovima koji se koriste prilikom grafičke pripreme za tisak, tehnikama tiska, otkriti kako pripremiti grafički dizajn za tisak, naučiti što je vektor i važnost prevrtanja krivulje u pripremi za tisak te otkriti što je raster, rezne linije, napusti i kako ispisati fotografiju u digitalnom tisku.

Posljednja edukacija bila je Izrada web stranica, koja se održala u terminu od 09. siječnja do 11. siječnja 2023. godine. Polaznici edukacije naučili su više o koracima dizajniranja web stranica, alatima i sučeljima za izradu web stranica, HTML i CSS - kako stranica izgleda u pozadini preglednika te su imali četiri praktična zadatka.

 

Objavljeno 13. siječnja 2023.

broken image

Projekt Centar za održivi razvoj ruralnih sredina provodi Udruga Prizma u partnerstvu sa udrugom RECI. Cilj projekta je stvoriti preduvjete za održivi razvoj ruralnih sredina s područja Zadarske i Šibenko-kninske županije i za obavljanje društveno odgovorne gospodarske djelatnosti jačanjem kapaciteta Udruge Prizma. Projekt je sufinanciran od strane Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge Prizma.