• Program za mlade s područja Općine Gračac

  Osnovne informacije

  Nositelj: Općina Gračac

  Partneri: Udruga Prizma, Carpe Diem, Mladi u EU

  Vrijeme provedbe: 01.01.2018. - 31.12.2018.

  Ukupna vrijednost: 55.902,00 HRK

  Sufinancira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

  Ciljevi

  • Aktivno uključiti mlade s područja općine Gračac u procese donošenja i praćenja politika koje se tiču mladih.
  • Informirati i educirati mlade o politikama za mlade kroz održavanje tematskih radionica.
  • Istražiti potrebe i želje mladih s područja općine Gračac kroz anketne upitnike, fokus grupe i tematske radionice.
  Program za mlade Općine Gračac od 2019. do 2022. godine

  Program za mlade Općine Gračac od 2019. do 2022.

  Program odgovara na istražene potrebe, rješava konkretne probleme mladih i definira
  viziju i dugoročno usmjerenje javnih politika podrške mladima na području općine Gračac.
  Rezultati istraživanja potreba mladih s područja Općine Gračac

  Rezultati istraživanja

  Tijekom veljače i ožujka 2018. godine provedeno je istraživanje o potrebama i željama mladih s područja Općine Gračac kako bi se mogli definirati prioriteti podrške mladima te kako bi se stvorili uvjeti koji će poboljšati kvalitetu života mladih u Općini Gračac.
   
All Posts
×