Eksperiment je bio uspješan!

Završila je provedba projekta Ruralni studio za kreativno eksperimentiranje koji je sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Sa 31. prosincem 2022. godine završila je provedba projekta pod nazivom Ruralni studio za kreativno eksprimentiranje koji je proveden uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Osnovne informacije o projektu

  • Nositelj: Udruga Prizma
  • Partneri: Općina Gračac
  • Vrijeme provedbe: 01.01.2022. - 31.12.2022.
  • Ukupna vrijednost: 100.000,00 HRK
  • Sufinancira: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Ciljevi

  • Povećati zapošljivost mladih s manje mogućnosti u području kreativnih i kulturnih industrija razvojem kreativnosti, znanja i vještina mladih u području glazbene, vizualne i filmske umjetnosti kroz STEM proces.
  • Omogućiti razvoj inovativnih i kreativnih potencijala, ojačati kompetencije za preuzimanje aktivne uloge u zajednici i osigurati socijalnu i digitalnu uključenost mladih s manje mogućnosti kroz neformalnu edukaciju.
  • Podignuti društvenu i kulturnu aktivnost i razinu kvalitete života mladih s područja Općine Gračac putem kontinuiranih društveno-kulturnih aktivnosti

Tijekom provedbe projekta održane su glazbene i filmske radonice, radionice fotografije i edukacija o savjetima mladih te festival mladih Eksperiment. Djeca i mladi imali su priliku promišljati o kulturnoj i prirodnoj baštini Općine Gračac i na kreativan način ovjekovječiti i predstaviti lokalne resurse koji mogu biti temelj održivog razvoja zajednice.

 

 

Projekt pod nazivom Ruralni studio za kreativno eksperimentiranje provodi se uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.