Potencijali razvoja rada s mladima u Zadarskoj županiji

Dođi na završnu konferenciju projekta i saznaj o rezultatima provedbe projekta i stanju rada s mladima u Zadarskoj županiji.

Rad s mladima u Zadarskoj županiji je još uvijek velika nepoznanica. Iako postoje udruge mladih i za mlade te udruge koje se bave razvojem rada s mladima u Zadarskoj županiji, teško im je osigurati kontinuiran rad i pružanje usluga i aktivnosti za mlade zbog nedostatka prostornih, financijskih i ljudskih resursa. Također, jako je malo mogućnosti za mlade da aktivno sudjeluju u demokratskom životu zajednice. Od ukupno 35 JLP(R)S u Zadarskoj županiji, prema Brojčanom izvješću o praćenju provedbe Zakona o savjetima mladih u 2022. godini bio je aktivan samo jedan Savjet mladih, onaj u Biogradu na Moru.

Na području Zadarske županije postoje velike razlike u (ne)razvijenosti infrastrukture i usluga za mlade, zbog čega mladi imaju (ne)jednake mogućnosti za razvoj svojih kompetencija, sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu zajednice ili u demokratskim procesima. To možemo pripisati činjenici da ne postoji jasna vizija ključnih dionika i donositelja odluka o razvoju rada s mladima, kao niti jednako razumijevanje o tome što je rad s mladima, gdje i u kojim se oblicima rad s mladima odvija.

Provedbom projekta Podrška razvoju rada s mladima u Zadarskoj županiji željeli smo potaknuti ujednačen razvoj rada s mladima kroz razvoj i provedbu Programa razvoja rada s mladima u Zadarskoj županiji.

U projektne aktivnosti smo uključili mlade, donosioce odluka i druge relevantne dionike, a o rezultatima provedbe projekta i stanju rada s mladima u Zadarskoj županiji možete saznati na završnoj konferenciji projekta.

broken image

Završna konferenciju projekta Podrška razvoju rada s mladima u Zadarskoj županiji održati će se 29. prosinca 2023. godine s početkom u 10:00 sati u prostoru Udruge Prizma na adresi Ul. Nadbiskupa Nikole Matafara 2, Zadar.

 

Program:

10:00 Uvodni pozdrav
10:05 Predstavljanje rezultata projekta
10:40 Nagradni kviz
11:25 Predstavljanje aktivnosti i mjera Programa za razvoj rada s mladima u Zadarskoj županiji
12:00 Ručak
13:00 Što dalje?

broken image

Projekt pod nazivom Podrška razvoju rada s mladima u Zadarskoj županiji sufinanciran je sredstvima Erasmus+ programa Europske unije. Ovaj članak odražava stajalište autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.