Istraži načine kreativnog izražavanja u Portugalu!

Prijavi se Prijavi se do 31. siječnja 2024. godine i sudjeluj na razmjeni mladih pod nazivom Name My Project na otoku Madeira u Portugalu

Želiš istražiti različite načine kreativnog izražavanja? Na pravom si mjestu! Razmjena mladih pod nazivom Name My Project usmjerena je na dijeljenje znanja i upoznavanje s novim kreativnim aktivnostima i istraživanje različitih načina kreativnog izražavanja zasnovanog na interesima mladih. Projekt želi potaknuti aktivnu participaciju mladih u zajednici i osjećaj inicijative među mladima s manje mogućnosti, kroz pružanje prilike za organiziranje aktivnosti na temelju njihovih znanja i interesa.

Prvi dio programa razmjene je fokusiran na razvoj timskog duha i upoznavanje mladih s različitim kreativnim praksama dok je drugi dio programa razmjene fokusiran na razmjenu znanja i vještina među sudionicima. Svaka grupa mladih će organizirati i voditi minimalno jednu radionicu za druge mlade.

Tijekom razmjene mladi će imati priliku pripremati i provoditi aktivnosti i za lokalnu zajednicu i mlade iz Camare de Lobos.

broken image

Vrijeme održavanja

Razmjena mladih održati će se na otoku Madeira, u gradu Câmara de Lobos od 12. do 20. ožujka 2024. godine.

Smještaj, prehrana i putni troškovi

Smještaj, materijale i troškove prehrane na razmjeni mladih u potpunosti organizira i pokriva organizacija Teatro Metaphora.

Putni troškovi za sudjelovanje na razmjeni mladih za sudionike iz Hrvatske reefundiraju se do iznosa od 530 EUR.

Profil sudionika

Mladi bi trebali imati razvijen interes za ručni rad, zanatske djelatnosti, slikanje i druge oblike umjetničkog izražavanja. Sudionici će raditi, pripremati i voditi aktivnosti zajedno sa voditeljima grupa i aktivno sudjelovati u svim fazama projekta, u pripremnoj fazi, razmjeni mladih i diseminaciji rezultata projekta. U potrazi smo za 5 sudionika u dobi od 17 do 24 godine.

Važno

Sudjelovanje u svim fazama projekta je obavezno. Odabrani sudionici bi trebali aktivno sudjelovati u pripremi aktivnosti za razmjenu, ali će imati i nekoliko aktivnosti za pripremiti i voditi nakon razmjene mladih.

 

Prijava je otvorena do 31. siječnja 2024. godine, a prijavljeni će biti obaviješteni o rezultatima odabira najkasnije 2. veljače 2024. godine.

 

broken image

Projekt je sufinanciran sredstvima Erasmus + programa Europske unije.