Započeo razvoj inovativne tehnologije mapiranja prostora za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih

Grad Vorselaar u Belgiji vrvio je kreativnim idejama od 27. do 30. studenog 2023., jer je bio domaćin početnog sastanka za pionirski Erasmus+ projekt, "What the fun!" U organizaciji Elegasta, belgijske organizacije koja radi s mladima, sastanak je obilježio prvo okupljanje projektnih partnera iz cijele Europe.

Projekt, koji se fokusira na integraciju umjetnosti i tehnologije, ima za cilj osnažiti mlade i osobe koje rade s mladima stvaranjem interaktivne i pristupačne platforme za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih i učenje. U srcu projekta su inovativne umjetničke mape - spoj umjetničkog izričaja i tehnologije digitalnog mapiranja.

"What the fun!” projekt okuplja dinamičan konzorcij europskih partnera, od kojih svaki donosi jedinstvenu stručnost i perspektive projektu:

  • Elegast (Belgija) - nositelj projekta: organizacija posvećena osnaživanju mladih i inovativnim projektima.
  • Općina Kuldiga (Latvija): partner koji doprinosi razvoju, provedbi i diseminaciji projekta.
  • Fundación Splora (Španjolska): udruga sa fokusom na mlade i razvoj zajednice.
  • Udruga Prizma (Hrvatska): poznata po svom radu s mladima u području kulture i vizualne umjetnosti.
  • Fundación Universidad de Valladolid (Španjolska): udruga koja je predana angažiranju mladih i razvoju kreativnosti mladih.
broken image

Tijekom početnog sastanka, partneri su raspravili očekivane rezultate i naglasili važnost uloge mladih u provedbi projekta. Održana je opsežna rasprava o alatima za praćenje napretka provedbe projekta, naglašavajući podjelu zadataka među partnerima za učinkovito upravljanje projektom. Udruga Prizma je vodila raspravu o razvoju umjetničkih mapa s fokusom na njihovu integraciju u digitalnu platformu. Ovaj inovativni koncept ima za cilj spojiti stvarne digitalne karte sa vizualnim elementima i umjetničkim mapama koje su izradili mladi umjetnici.

Nositelj projekta je detaljno prezentirao financijski plan i ugovor o suradnji, čime je osigurana transparentnost i odgovornost svih partnera u upravljanju projektom, te strukturu projekta i vremenski okvir provedbe lokalnih aktivnosti, mobilnosti u svrhu učenja i međunarodnih događaja koji su usmjereni poticanju razvoja kompetencija mladih. Početni sastanak je završio sa razvojem opsežnog plana provedbe s posebnim naglaskom na razvoj i dizajn umjetničkih mapa.

Provedbom projekta želimo stvoriti jedinstvenu platformu za detektiranje prostora za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih i osnažiti mlade da budu aktivni građani u svojim zajednicama.

broken image

Tijekom siječnja i veljače 2024. godine će biti organizirane prve lokalne aktivnosti u Zadru, a u travnju će biti organizirana edukacija za osobe koje rade s mladima, mlade umjetnike_ce i mlade u Velom Ižu.

Za više informacija o projektu kontaktirajte:

Silvestar Petrov
Udruga Prizma, Ul. Nadbiskupa Nikole Matafara 2, Zadar
Elektronička pošta: info@udrugaprizma.hr
Kontakt broj: +38523261590

broken image

Projekt “What the fun! Mapping the opportunities for quality leisure time through service learning” br. 2023-1-BE05-KA220-YOU-000166921 sufinancira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja su odgovornost autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.