Uspješni društveni poduzetnici

Većinu onoga što u Republici Hrvatskoj smatramo dobrim primjerima društvenog poduzetništva pokrenule su organizacije civilnoga društva kao jedne od aktivnosti koju organizacija provodi kako bi osigurala samoodrživost, ali i organiziranjem izobrazbe za pojedince i organizacije koje su zainteresirane za razvoj društvenog poduzetništva

Većinu onoga što u Republici Hrvatskoj smatramo dobrim primjerima društvenog poduzetništva pokrenule su organizacije civilnoga društva (bilo osnivanjem izdvojene pravne osobe, najčešće zadruge ili trgovačkog društva, koja svoju dobit vraća organizaciji koja ju je osnovala; bilo organiziranjem društveno-poduzetničke inicijative u okviru djelovanja same organizacije - kao jedne od aktivnosti koju organizacija provodi kako bi osigurala samoodrživost, ali i organiziranjem izobrazbe za pojedince i organizacije koje su zainteresirane za razvoj društvenog poduzetništva. Unatoč dugoj tradiciji zadrugarstva u Republici Hrvatskoj, u ovom trenutku još se uvijek ne može govoriti o visokoj razvijenosti društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Neki od uspješnih društvenih poduzetnika u Republici Hrvatskoj:

Autonomni centar ACT, Čakovec

Djeluje kao udruga čije je temeljno usmjerenje razvoj civilnog društva i zajednice. Temeljna djelatnost udruge je provođenje edukacijskih programa, informiranje, savjetovanje i poticanje društvenih promjena prema širenju otvorenih tehnologija, društvenog poduzetništva, filantropije i medija. Počeci su uključivali organiziranje tečajeva i radionica, kao i raznih kulturnih događaja za koje su se naplaćivale ulaznice. Dobivena sredstva koristili su za financiranje projekata za koje nisu uspjeli dobiti sredstva drugim putem. Iz tih aktivnosti kojima su nastojali ostvariti dodatna sredstva, te prepoznavanjem potreba na tržištu razvila se ideja o osnivanju zasebnih poduzeća.

Tijekom godina ACT je kao udruga osnovala dva društvena poduzeća: ACT PRINTLAB d.o.o. je društveno poduzeće za izdavačke, tiskarske i računalne djelatnosti osnovano 2007. godine. Ideja o stvaranju novog poduzeća javila se kao nastavak prijašnjih aktivnosti udruge, kojima su pružali usluge grafičkog dizajna i izrade web stranica drugim udrugama. Poduzeće zapošljava osam osoba, a njegova društvena komponenta ogleda se u strukturi zaposlenih osoba, koji dolaze pretežno iz reda marginaliziranih ili teže zapošljivih skupina (samohrane majke, dugotrajno nezaposleni i sl.). ACT KONTO d.o.o. je poduzeće osnovano 2009. godine s temeljnim djelatnostima računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizijskih poslova, te poreznog savjetovanja za neprofitne organizacije (udruge, građanske inicijative, lokalne zaklade i sl.). Posluje s dobiti te zapošljava jednu osobu iz skupine teže zapošljivih osoba (osobu s invaliditetom).

Specifičnost opisanih poduzeća je i načelo nedistribucije profita. Dobiti oba poduzeća raspoređuju se na postojeće ili planirane programe, a ne među vlasnicima, odnosno članovima udruge ili drugim dionicima. Raspoređivanje dobiti prepušteno je udruzi ACT, vlasniku poduzeća i namjena može biti: a) financiranje projekata/programa Autonomnog centra, b) zadržana dobit, c) financiranje hladnog pogona Autonomnog centra, d) financiranje projekata udruga i građanskih inicijativa koje su u skladu s ciljevima i misijom Autonomnog centra, e) razvoj općekorisnog softvera otvorenog koda. Dio viška dobiti, preko natječaja koji sami raspisuju, dodjeljuju drugim organizacijama civilnog društva iz lokalne zajednice, između ostaloga i za projekte društvenog poduzetništva. ACT se može prepoznati kao jedan od vodećih aktera društvenog poduzetništva u Hrvatskoj. Osim primjera uspješnih poslovnih pothvata, značajna je njegova uloga u povezivanju različitih dionika u lokalnoj zajednici te djelovanje na promociji društvenog poduzetništva u javnosti.

Udruga za kreativni razvoj - SLAP, Osijek


Udruga za kreativni razvoj - Slap osnovana je 2000. godine u Osijeku. Njezino djelovanje usmjereno je na razvojne projekte kroz koje se potiče društveno zapošljavanje, društveno odgovorno poslovanje i međusektorska suradnja. Još od početka djelovanja, Slap primjenjuje samofinanciranje u aktivnostima te tržišno nudi usluge konzultacija i edukacija, najčešće drugim udrugama. U javnosti se predstavlja kao organizacija s najdužom tradicijom društvenog poduzetništva u Hrvatskoj.

Projekti udruge: Ekopoduzetnik - obuhvaća nastojanje da se poljoprivredni proizvođači osposobe za ekološku proizvodnju i poduzetnički nastup na tržištu. U ovaj projekt uključeno je oko 60 poljoprivrednika, a po završetku edukacije bit će im ponuđena mogućnost mikrokreditiranja uz povoljnu kamatnu stopu. Agroturistički animator - podrazumijeva osposobljavanje mladih za samostalno osmišljavanje i provođenje turističkih aktivnosti u lokalnoj zajednici, kroz što im se pruža mogućnost za zapošljavanje. U ovaj projekt uključeno je 30-ak mladih, a po završetku edukacije bit će im ponuđena mogućnost korištenja mikrokredita. Rukotvorine - projekt osposobljavanja udruga žena za izradu kvalitetnih rukotvorina (suvenira, nakita i sl.) i njihovu prezentaciju i prodaju na tržištu. Cilj je stvaranje etno branda, koji bi imao tržišnu prepoznatljivost. Etno brand - projekt je usmjeren na stvaranje robne marke rukotvorina visoke uporabne i tradicionalne vrijednosti. Istodobno, kroz ovaj projekt radi se na povećanju zapošljavanja žena kroz udruge i obrte na području Slavonije. Primarni cilj je povezivanje raznih obrtnika i osnaživanje za tržišni nastup. S ciljem olakšavanja prodaje, Slap je pokrenuo web shop, kao platformu za plasman proizvoda lokalnih društvenih poduzetnika, čime im se pomaže da lakše dođu do tržišta. Kao glavnu motivaciju koja ih je usmjerila prema bavljenju društvenim poduzetništvom ističu „nastojanje da se pokrenu promjene u društvu, u smjeru humanijeg, održivijeg društva i socioekonomskog sustava” pri čemu društveno poduzetništvo vide kao najbolji model, koji treba poticati.

RODA - Roditelji u akciji, Zagreb


"RODA - Roditelji u akciji" je udruga osnovana 2001. godine na inicijativu građana i građanki nezadovoljnih postojećim položajem i odnosom prema roditeljima i djeci u društvu. U svojoj misiji ističu kako žele stvoriti uvjete za mijenjanje društva prema onom koje bi bilo humanije i više prijateljsko za djecu i roditelje. Roda ne djeluje samo lokalno te trenutno ima preko 400 članova iz cijele Hrvatske. Tome uvelike doprinosi i djelovanje web portala, koji je postao referentno mjesto za informiranje o temama vezanim uz roditeljstvo, odgoj i djecu, kao i prostor umrežavanja korisnika i razmjene osobnih iskustava. U ostvarivanju svoje misije i ciljeva udruga djeluje preko edukacije, informiranja, aktivnog zagovaranja, lobiranja i poticanja zakonodavnih promjena. Zadnjih godina su pokrenuli niz programa i akcija, među kojima su značajnije - zahtijevanje adekvatne porodiljne naknade i prava na porodiljni dopust, zalaganje za medicinski potpomognutu oplodnju, briga oko poboljšanja uvjeta trudnoće i rađanja, edukacija u području dojenja, podrške roditeljima i sl.

Kroz svoje djelovanje Roda je pokrenula više tržišnih projekata koji se mogu identificirati kao društveno-poduzetnički. Jedan od glavnih je proizvodnja i prodaja platnenih pelena i drugih ekološki prihvatljivijih proizvoda namijenjenih djeci i roditeljima. Ovaj je projekt pokrenut 2006. godine, a motiviran je promišljanjima o načinima postizanja financijske samoodrživosti. U početku su angažirali nezaposlene žene iz cijele Hrvatske, koje su posao šivanja obavljale od doma. Iako ih nisu zapošljavali, putem ugovora o djelu omogućavali su im određeni prihod. Kako se pokazalo da opcija nije financijski održiva (visoki troškovi organizacije dostave materijala i prikupljanja proizvoda, visoki troškovi plaćanja ugovora o djelu), uskoro su napustili ovakvu strukturu poslovanja i angažirali poduzeće za šivaću djelatnost koje je preuzelo izradu pelena i drugih proizvoda. Angažirano je poduzeće koje zapošljava osobe iz skupine društveno osjetljivih i teže zapošljivih kategorija, tj. radionica pri srednjoj strukovnoj školi u Varaždinu, koja zapošljava osobe s invaliditetom. Ugovaranje poslovanja s Rodom, ovoj je radionici osiguralo opstanak, a obujam posla omogućio je i povećanje broja zaposlenih. U slučaju udruge Roda moguće je identificirati različite aspekte društvenog poduzetništva na više razina: a) pokretanje poduzetničkih, tržišnih aktivnosti povezanih s društvenom misijom, koje omogućavaju financijsku neovisnost organizacije, b) prepoznavanje potreba te povezivanje i uključivanje drugih dionika u zajedničko djelovanje i promociju, c) posredno utjecanje na generiranje zapošljivosti i radnu integraciju teže zapošljivih skupina.

Socijalna zadruga NEOS, Osijek


Socijalna zadruga NEOS osnovana je od strane udruge Ne-ovisnost 2009. godine. Aktivnosti kojima se bave uključuju digitalni tisak, lasersko graviranje i rezanje, izradu poslovnih poklona, suvenira, darova i različitih komunikacijskih oznaka, održavanje zelenih površina i kanala, usluge prijevoza ljudi i robe te usluge selidbe.

Društveno poduzeće Hedona d.o.o., Križevci


Društveno poduzeće Hedona d.o.o. osnovala je Udruga invalida Križevci 2013. godine, u sklopu projekta „Chocolateria Cris“ - križevačka čokolaterija. Osnovna djelatnost tvrtke je proizvodnja čokolade i čokoladnih pralina, a većinu zaposlenih čine osobe s invaliditetom. Na web stranicama navode kako svu ostvarenu dobit reinvestiraju u zaposlenike, u razvoj njihovih kompetencija i njihovog zadovoljstva, u otvaranje novih radnih mjesta i u sam tehnološki razvoj poduzeća kao i dopunu novih djelatnosti.

Osnovni koraci za pokretanje društvenog poduzetništva:

1.) Analiza vlastitih potencijala, 2.) Analiza mogućnosti i prijetnji u okruženju, 3.) Informiranje o konkurenciji, 4.) Izbor djelatnosti u skladu s vlastitim potencijalom i potrebom tržišta, 5.) Izrada poslovnog plana, 6.) Upoznavanje potencijalnih investitora s poslovnim planom, 7.) Realiziranje poslovnog plana, 8.) Evaluacija i izvještavanje dionika.

 

Objavljeno: 23.08.2022.


broken image

Projekt pod nazivom ''Centar za održivi razvoj ruralnih sredina'' sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge Prizma.