• Podrška razvoju rada s mladima u Zadarskoj županiji

  broken image

  Osnovne informacije

  Nositelj: Udruga Prizma

  Vrijeme provedbe: 01.09.2022. - 31.08.2023.

  Ukupna vrijednost: 195.000,00 HRK

  Sufinancira: Agencija za mobilnost i programe EU, Erasmus+

  Ciljevi

  • Potaknuti razvoj rada s mladima u Zadarskoj županiji, posebice ruralnim područjima brdskoplaninske regije, otoka i zaleđa zasnovan na dokazima i jasno definiranom vizijom.
  • Razviti Program razvoja rada s mladima u Zadarskoj županiji uključivanjem svih relevantnih dionika u procese izrade, posebice mladih, organizacija koje se bave mladima i donositelja odluka.
  • Omogućiti ujednačenost razvojnih politika za mlade kako bi se osiguralo jednako poticajno okruženje za mlade iz ruralnih, otočnih i urbanih sredina županije.
  • Povećati znanja i vještine mladih u području zagovaranja, informirati ih o mogućnostima i prilikama za sudjelovanje u razvoju javnih politika koji se tiču mladih, i motivirati ih za aktivno sudjelovanje u društvenim i demokratskim procesima.
  broken image